Česká republika a budoucnost Evropy

Ve spolupráci s Nadací Forum 2000, Úřadem vlády ČR a za podpory Evropského hnutí v ČR uspořádalo občanské sdružení ANO pro Evropu dne 8. května 2006 v prostorách Pražské křižovatky, kostel sv. Anny – Staré město, Praha 1 mezinárodní konferenci „Česká republika a budoucnost Evropy“.

Jejím cílem bylo upoutat pozornost veřejnosti na téma Evropské unie ve vztahu k nadcházejícím parlamentním volbám a dát příležitost porovnat názory jednotlivých odborníků a politických představitelů různých směrů.

Konference byla zaměřena na tři hlavní témata:

V čem je dnes EU pro Českou republiku důležitá?

Budoucnost Evropy – představy, očekávání možnosti?

Jakou politiku by měla prosazovat příští vláda ve vztahu k EU?

Hlavními řečníky byl například Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti pan Vladimír Špidla, bývalý předseda Evropského parlamentu a předseda Mezinárodního Evropského hnutí pan Pat Cox, Europoslanec pan Libor Rouček, ministr zahraničních věcí ČR pan Cyril Svoboda, předsedkyně Domu Evropy a býv. generální tajemnice Rady Evropy paní Catharine Lalumiere, předseda skupiny MGOs v Evropském ekonomickém a sociálním výboru pan Jean Marc Roirant a mnoho významných osobností českého politického a akademického života. Konference se uskutečnila pod záštitou Václava Havla.

Přejít nahoru