V Brně jsme oslovili stovky zájemců o evropské dění

Letošní oslavy dne Evropy započaly v naší brněnské sekci již v měsíci dubnu dvěma semináři a úspěšnou výstavou GRAZ-URBAN II. Oslavy pak byly zakončeny mezinárodní konferencí na téma „Evropské hodnoty a identita pro 21.století“.

 

Oslavy Dne Evropy zahrnovaly v Brně tři semináře, výstavu a mezinárodní konferenci o evropské identitě.

Diskusní seminář „Město a životní prostředí“

6. dubna se konal ve Vaňkovce seminář o „Město a životní prostředí“ k problematice hospodaření a správy městské zeleně ve spolupráci s OS Veronika a OS Brno-věc veřejná. Účastníci vyslechli informace, jak se tyto záležitosti spravují v jiných evropských zemích. Počet účastníků 46.

Diskusní seminář „Společný prostor, stejné problémy“

24. dubna 2006 se uskutečnil diskusní seminář „Společný prostor, stejné problémy,různá řešení“. Byla zaměřena na předávání zkušeností s technikami a způsobem získávání občanů pro spoluúčast na řešení problémů týkajících se rozvoje města a se způsobem využívání fondů EU pro udržitelný rozvoj. Počet účastníků: 43 osob.

Výstava „GRAZ-URBAN II“

26. dubna – 11.května 2006 Výstava dokumentovala výsledky programu GRAZ-URBAN II , který je dotován z fondu EU pro udržitelný rozvoj. Navštívilo ji cca 250 občanů.

Diskusní seminář „Rozvoj města, občan a EU“

4. května 2006 byl realizován diskusní seminář „Rozvoj města, občan a EU“ o problémech a přínosech participace veřejnosti na rozvoj města s tím závěrem,že participace veřejnosti je nezbytná pro udržitelnost dlouhodobých záměrů . Počet účastníků: 52 osob.

Mezinárodní konference na téma „Evropské hodnoty a identita pro 21.století“

18. května 2006 se v areálu brněnského biskupství na Petrově konala mezinárodní konference na téma „Evropské hodnoty a identita pro 21.století“. Počet účastníků: 75 osob.

Organizátor: pan František Mašek

Přejít nahoru