Slavili jsme po celé republice

Evropský den je v celé Evropě slaven 9.května jako den vyhlášení Schumanovi deklarace, která se stala projektem mírového uspořádaní sjednocené Evropy po II. světové válce. Prvním krokem integrace bylo vytvoření společné francouzsko německé unie uhlí a oceli otevřené dalším zemím. Významný den si připomíná druhý květnový týden celá Evropa.

 

„Zavedení společné výroby uhlí a oceli bude mít za následek okamžité vytvoření společných základen pro ekonomický rozvoj, jakožto první etapu Evropské federace, a změní situaci v oblastech, kde se odedávna vyráběly zbraně pro války, jejichž oběťmi byly nejčastěji tyto oblasti samy.“

Nositelem oslav jsou mezinárodní a národní neziskové organizace za podpory Evropské komise a vlád jednotlivých zemí. Nejvýznamnějším organizátorem je European Movement International  (EMI) a národní organizace Evropského hnutí. Evropské hnutí v České republice organizovalo, spolupracovalo nebo podporovalo i v roce 2006 řadu významných akcí v České republice s cílem rozvíjet myšlenku sjednocené Evropy.

 

Přehled vybraných aktivit Evropského hnutí v rámci projektu „Evropské dny 2006“

3.dubna 2006           Seminář se studenty právního spolku ELSA „Právní systémy ČR a EU“ – Praha

5. dubna 2006          Diskusní setkání se studenty práv amerických universit – „Právní systémy ČR a EU“ – Praha

6. dubna 2006          Diskusní seminář „Město a životní prostředí“ – Brno, Vaňkovka

24. dubna 2006        Diskusní seminář „Společný prostor, stejné problémy“- Brno

25. dubna 2006        Diskusní setkání (workshop) „Informování o evropských záležitostech“ – Hradec Králové

26. 4 – 11. 5. 2006   Výstava „GRAZ-URBAN II“ – Brno

2. května 2006          Studentský diskusní program I.„Pojetí Evropy v české tvorbě 20. století“ – Hradec Králové

2. – 12. 5. 2006         Výstava ke druhému výročí vstupu ČR do EU – Hradec Králové

4. května 2006          Diskusní seminář „Rozvoj města, občan a EU“ – Brno

8. května 2006          Mezinárodní konference „Česká republika a budoucnost Evropy“ – Praha

8.–10. 5. 2006           Výstava „Česká republika a EU – Litomyšl

9. května 2006          Evropský den 2006 – Zlatý Anděl, Praha

9. května 2006           Studentský diskusní program II.„Pojetí Evropy v české tvorbě 20. století“ – Hradec Králové

9. května 2006           Evropský den 2006 v Dobrušce

9. května 2006           Koncert ke II. výročí vstupu České republiky do EU, Litomyšl

18. května 2006         Mezinárodní konference na téma „Evropské hodnoty a identita pro 21.století“ – Brno

Přejít nahoru