Den Evropy v Hradci Králové

Evropské hnutí v ČR uspořádalo ve spolupráci s Regionálním evropským informačním střediskem v Hradci Králové, občanským sdružením Pegasos a Centrem pro evropskou integrační politiku oslavy Dne Evropy v Hradci Králové

Evropské hnutí v ČR uspořádalo ve spolupráci s Regionálním evropským informačním střediskem v Hradci Králové, občanským sdružením Pegasos a Centrem pro evropskou integrační politiku oslavy Dne Evropy v Hradci Králové. Jeho součástí byly tyto akce:

Diskusní setkání „Informování o evropských záležitostech“ se uskutečnil dne 25. dubna 2006. Workshop měl za cíl výměnu zkušeností a vytvoření platformy pro setkávání nad problémy a otázkami spojenými s informováním o EU v ČR. Setkání se konalo s laskavou podporou města Hradec Králové. Setkání se kromě zástupců středisek z ČR zúčastnily občané města Hradce Králové. Diskuse se odvíjela zejména od dostupnosti informací až po možnosti jednotlivých subjektů, zejména pak Evropského hnutí v ČR a Mezinárodního evropského hnutí, poskytnout informace o aktuálních problémech EU.

Výstava k výročí vstupu ČR do EU „Pojetí Evropy v české tvrobě 20. století“ 2. – 12. května 2006

Za značné pozornosti byla výstava otevřena vernisáží za účasti organizátorů a dalších pracovníků Univerzity Hradec Králové. Multimediální prezentace ke Dni Evropy byla připravena firmou VaM.

Studentský diskusní program I. „Pojetí Evropy v české tvorbě 20. století“ se konal dne 2. 5. 2006 Tématika panelů – dva roky ČR v EU, Budoucnost EU a Evropská ústavní smlouva,

Studentský diskusní program II. „Pojetí Evropy v české tvorbě 20. století“ se konal dne 9. května 2006. Tématika panelů Studenti v EU, Informace o EU, Mezinárodní evropské hnutí a jeho aktivity, Den Evropy,.

Organizátory Evropského dne 2006 v Hradci Králové byla vedoucí REIS paní Ing. Daniela Manďáková, zástupce agentury CzechTrade pan Mgr. Karel Vít, pan doc. Václav Veber z Fakulty humanitních studií Univerzity Hradec Králové a Ivana Hudcová z o.s. Pegasos.

Přejít nahoru