Jindřich Rusín posiluje tým Evropského hnutí

Řízením projektů Evropského hnutí v ČR na národní i mezinárodní úrovní byl od 1. září 2009 pověřen Jindřich Rusín. Jindřich bude zodpovídat za monitoring grantových příležitostí, administraci projektových žádostí a celkovou realizaci klíčových projektů našeho hnutí.

Jinřich Rusín získal širší zkušenosti a přehled o evropských záležitostech dlouholetým působením v Evropském parlamentu mláděže, v rámci kterého se zúčastnil jako delegát či zpravodaj řady zahraničních akcí (Kyjev, Budapešt, Postupim, Liverpool). V České republice spoluorganizoval několik významných konferencí a mezinárodních fór s tématy globální konfliktů, lidských práv či evropských hodnot.

Jindřich pochází z Plzeňska. V současné době žije v Praze, kde studuje na Karlově univerzitě obor Mezinárodních teritoriálních studií.

Kontakt: Jindřich Rusín, rusin@europeanmovement.cz

Přejít nahoru