Sarkozy: Musíme vymanit Evropu z krize

Francouzský prezident včera předstoupil před poslance Evropského parlamentu, aby jim představil priority francouzského předsednictví v Radě EU na následujících šest měsíců.

Souvislosti:

Francie převzala předsednickou roli v Radě Evropské unie od Slovinska, které předsedalo EU od ledna do června 2008. Ve druhé polovině roku bude Evropské unii „vládnout“ Francie. Země galského kohouta je v týmovém předsednictví s Českou republikou a Švédskem. Osmnáctiměsíční plán aktivit, které trio plánuje během výkonu předsednické funkce v EU realizovat, byl představen v červnu tohoto roku.Plánované priority, zejména ty, kterým se chtěla věnovat Francie, musely být trošku pozměněny v důsledku záporného výsledku irského referenda o Lisabonské smlouvě z 12. června 2008.

Témata:

Mezi hlavní témata francouzského předsednictví patří otázka dalšího směřování Evropské unie, energie, klimatické změny, volný pohyb občanů EU, Společná zemědělská politika a bezpečnostní a obranná politika EU.

V otázce budoucnosti EU Nicolas Sarkozy opět zopakoval, že bez přijetí Lisabonské smlouvy a reformy institucí nebude možné pokračovat v dalším rozšiřování Evropské unie. „Stojí před námi velká odpovědnost: musíme vymanit Evropu z krize,” prohlásil. Musíme „ujistit Evropany o tom, že Evropa je tu pro všechny. … Nesmíme opakovat stejné chyby. Pokud chceme další rozšíření, musíme nejprve reformovat své instituce.Země, které si nejvíce přejí rozšíření, nemohou odmítat Lisabonskou smlouvu, to by bylo politicky nekonsistentní, uvedl.

Podle francouzského prezidenta je nutné překonat rozpory, se kterými se nyní Evropská unie potýká, a zdůraznil, že jejich řešení vyžaduje souhlas všech. Možnost „dvourychlostní Evropy” je „až poslední řešení”. „Evropa na dělení v minulosti již tvrdě doplatila. Rodinu tvoří 27 členů a nikdo nesmí zůstat stranou”Uvedl také, že Lisabonská smlouva „zůstává výrazem přijatelného kompromisu pro všechny“. Nicolas Sarkozy dále zdůraznil, že se členské země musí domluvit na způsobu voleb do Evropského parlamentu, které proběhnou v příštím roce v červnu. Je nutné rozhodnout, zda volby budou probíhat na základě Smlouvy z Nice, nebo Lisabonské smlouvy. „Žádná nová smlouva nebude. Buď Nice, nebo Lisabon, prohlásil.

Společná bezpečnostní a obranná politika by podle francouzského prezidenta měla být samostatná, ale EU by měla v této oblasti spolupracovat s NATO. V otázce reformy Společné zemědělské politiky uvedl, že Evropská unie by neměla omezovat zemědělskou výrobu, když jiné země světa čelí hladomoru.

Francouzský prezident ve svém projevu také zdůraznil nutnost přijetí společného postupu při řešení problémů ve zdravotní péči. Na evropské úrovni by měl koordinován a prováděn výzkum vážných onemocnění. Naopak problematika sociální politiky by měla zůstat v rukou členských zemí EU.Stanoviska:Francouzský poslanec EP a předseda politické skupiny EPP-ED Joseph Daul prohlásil, že „je nutné prokázat silnou politickou vůli pro překonání stávajících problémů. Francouzské předsednictví potřebuje přesvědčit ostatní partnery o nutnosti ratifikace Lisabonské smlouvy a musí dojednat s Irskem uspokojivé řešení. Jeho skupina bude francouzské předsednictví v jeho úsilí plně podporovat.“

Socialista Martin Schulz „pevně doufá, že se francouzskému předsednictví podaří dosáhnout dohody o klimatickém balíčku“. Dodal, že „žádná země to nezvládne sama a je tedy nutné zabývat se touto otázkou společně na úrovni EU. K tomu je však zapotřebí odpovídajících nástrojů v podobě revidované Smlouvy“. Podle Schulze je nutné „vést konstruktivní dialog s Irskem a zajistit její vstup v platnost“.Naopak nesouhlasí s názorem francouzského prezidenta na to, kdo bude rozhodovat o sociální politice. Schulz se domnívá, že „Evropa by naopak měla přijmout taková opatření, která zajistí, že z hospodářského růstu budou mít prospěch všichni“. „Pokud nezajistíme sociální Evropu, občané se od nás odvrátí,” prohlásil.

Britský poslanec EP Graham Watson (ALDE) uvedl, že „výsledek irského referenda zhatil některé plány francouzského předsednictví”. Uvítal, že Francie se zaměří na energetické otázky a reformu SZP. Co se týče imigrace prohlásil, že „migrace bude zvládnutelná pouze tehdy, zvládneme-li důvody, jež přistěhovalce nutí opouštět své země”. Zdůraznil také, že „aby bylo francouzské předsednictví úspěšné, musí úzce spolupracovat s ostatními členskými státy, s Evropským parlamentem a Komisí a usilovat o nalezení konsenzu.

V rozpravě vystoupil také český poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil (EPP-ED). Ten zaměření francouzského předsednictví uvítal a řekl: „Oceňuji, že Francie chce řešit konkrétní témata a problémy, protože je to přesně to, co lidi pálí a zajímá.“ V případě Lisabonské smlouvy byl trochu skeptičtější. Uvedl, že Smlouva „není alfa a omega všeho a není tedy vhodné vytvářet atmosféru krize”. „Nemyslím si, že bez Lisabonské smlouvy není možné další rozšíření, myslím, že minimálně Chorvatsko může být přijato do Evropské unie i bez Lisabonské smlouvy a stejně tak si nemyslím, že stojíme před volbou buď Nice nebo Lisabon. Domnívá se naopak, že existují další možnosti,” prohlásil Zahradil.

Zdroj: EurActiv.cz

Přejít nahoru