Kde bude nejvíc potřeba Fond evropské pomoci nejchudším osobám?

Pomoc EU
jejím nejchudším občanům je zajištěna až do roku 2020. Evropský parlament včera
schválil svou dohodu s Radou o Fondu evropské pomoci nejchudším
osobám. Fond bude v letech 2014–2020 ze svého rozpočtu ve výši 3,5
miliardy eur poskytovat potraviny, základní materiální pomoc a sociální péči
nejpotřebnějším obyvatelům EU. Kde bude nejvíc potřeba Fond evropské
pomoci nejchudším osobám?

Přejít nahoru