MMR: Více peněz z eurofondů do regionů

Na semináři Evropského hnutí v ČR a družstva FONTES RERUM, který proběhl v úterý 22.9.2009 uvedl náměstek Ministerstva pro místní rozvoj Martin Plachý, že nevylučuje možnost, aby byly realokovány prostředky ve výši 10 až 15% z nečerpaných tématických operačních programů do regionální programů, které jsou ve většině případů již z více jak jedné třetiny vyčerpány.

Hlavním tématem semináře s názvem „Reforma čerpání peněz z fondů EU“ byla revize čerpání českých eurofondů s cílem identifikování slabých míst, která se v systému českých operačních programů nacházejí. Všichni řečníci, kterými byli Ing. Martin Plachý, nový náměstek MMR, JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., ředitel ROP Střední Čechy a Bedřich Štogl, ředitel útvaru EU centrum z ČSOB, se nezávisle na svých prezentacích shodli, že současné nastavení operačních programů vyžaduje nejen revizi, ale i konkrétní změny.

Dílčí změny svého regionální operačního programu představil ředitel Novotný, který prezentoval nový přístup svého úřadu v oblasti kontroly hospodárnosti a efektivnosti čerpání dotací (např. systém na hodnocení cen v místě obvyklých, ex-ante platby) i prospěšnosti projektů (např. dotazník potřeb pro obce).

Významným tématem semináře byla nutnost realokací prostředků mezi operačními programy. Náměstek Plachý uvedl, že v současné době připravuje v rámci Národního orgánu pro koordinaci materiál k vládnímu projednání, který bude navrhovat přesměrování prostředků z operačních programů, ve kterých nedochází k výraznému čerpání, do programů efektivnějích, resp. žádanějších. Tento záměr byl rovněž podpořen fakty a čísly ředitele Štogla i ředitele Novotného, kteří uvedli konkrétní příklady úspěšnosti (př. OP LZZ) a neúspěšnosti (př. OP VVI, OP ŽP) v čerpání jednotlivých operačních programů.

Seminářem, kterého se zúčastnilo více jak 70 osob z veřejného i podnikatelského sektoru, provázel předseda FONTES RERUM Jan Mládek.

Evropské hnutí v České republice vítá možnost posílení regionální rozpočtů, které bylo na tomto semináři prezentováno a bude nadále sledovat situaci kolem reformy českých eurofondů.

Přejít nahoru