Barmánci v Evropě

Téma: Barmánci v Evropě – podpora partnerství pro transformaci Barmy
Termín: 15.09.2009 09:00 – 16.09.2009
Místo: Hotel Olšanka, Táboritská 23, Praha 3 – Barmské centrum Praha, o.p.s.

Barmské centrum Praha, o.p.s. pořádá konferenci, která má ambici svést dohromady barmské pro-demokratické aktivisty a akademiky z různých etnických skupin spolu s tvůrci politik a dalšími zájemci z EU a České republiky.

Uplynulo 21 let od povstání v roce 1988, 2 roky od Šafránové revoluce a v Barmě stále vládne tvrdou rukou vojenská junta. V zemi je pozavíráno 2160 politických vězňů, nejznámější politická vězenkyně světa Aun Schan Su Ťij opět čelí absurdnímu soudnímu procesu. Mezi Barmánci v evropské diaspoře vzrůstá potřeba sebereflexe při definování cílů, které budou v souladu s aktuálními potřebami transformace Barmy.

Barmské centrum Praha, o.p.s. pořádá konferenci, která má ambici svést dohromady barmské pro-demokratické aktivisty a akademiky z různých etnických skupin spolu s tvůrci politik a dalšími zájemci z EU a České republiky.

Cílem konference je:

  • Zvýšit porozumění mezi klíčovými evropskými hráči o sociálních a politických výzvách transformačního procesu v Barmě a jak se promítají do postojů Barmánců žijících v Evropě

 

  • Reflektovat základní politické otázky Barmy ve vztahu k udržitelnému rozvoji

 

  • Nalézt způsoby pro efektivnější, jednotné aktivity mezi Barmánci v evropském exilu


Konference bude dvoudenní. První den je otevřen veřejnosti. Během prvního dne se účastníci seznámí s barmským pro-demokratickým hnutím v Evropě. Druhý den bude věnován uzavřenému jednání barmských aktivistů a zástupců vybraných NNO.

Více informací ZDE .

Kapacita konference je omezena počtem 50 účastníků. Jazykem bude angličtina, v případě potřeby barmština. Tlumočení do češtiny a zpět nebude zajištěno!

Přejít nahoru