Jindřich Rusín posiluje tým Evropského hnutí

Řízením projektů Evropského hnutí v ČR na národní i mezinárodní úrovni byl od 1. září 2009 pověřen Jindřich Rusín. Jindřich bude zodpovídat za monitoring grantových příležitostí, administraci projektových žádostí a za celkovou realizaci klíčových projektů našeho hnutí.

Jindřich RusínJindřich získal širší zkušenosti a přehled o evropských záležitostech dlouholetým působením v Evropském parlamentu mládeže, v rámci kterého se i jako chair či vedoucí komise spolupodílel na uskutečnění řady zahraničních akcí (Helsinki, Budapešť, Kyjev, Postupim). V České republice spoluorganizoval několik významných konferencí a mezinárodních fór s tématy globálních konfliktů, lidských práv či evropských hodnot. 

Jindřich pochází z Plzeňska. V současné době žije v Praze, kde studuje na Karlově Univerzitě obor Mezinárodních teritoriálních studií. 

Kontakt: Jindřich Rusín, rusin@europeanmovement.cz

Přejít nahoru