Návrh daně z finančních transakcí předložen Radě

Ministři hospodářství a financí si vyslechli prezentaci, v níž Komise představila návrh na zdanění finančních transakcí v EU. Zavedení daně z finančních transakcí by podle Komise umožnilo, aby finanční sektor, který oproti jiným odvětvím podléhá v současnosti relativně malému zdanění, přispěl spravedlivým dílem do veřejných rozpočtů. 

Přejít nahoru