Pachatelé dopravních přestupků v EU neujdou trestu

Evropský parlament schválil opatření, které umožní
pokutování řidičů za přestupky spáchané v jiném členském státu EU. Nová norma
se týká jen vybraných přestupků, např. překročení rychlosti, jízdy pod vlivem
alkoholu nebo drog, telefonování za jízdy a jízdy na červenou. Tato směrnice
nahradí stávající pravidla výměny informací o dopravních přestupcích, které
jsou v platnosti až do 6. května 2015. Do působnosti nové směrnice pak do dvou
let bude spadat i území Spojeného království, Irska a Dánska, tedy zemí, na
které se nevztahoval současný právní předpis.  Více

Přejít nahoru