Rada se dohodla na záruce pro mladé lidi

 

Rada EU dosáhla politické dohody
o zřízení systémů záruk pro mladé lidi, jejichž cílem je zajistit, aby
nezaměstnaným mladým lidem byla rychle nabízena práce nebo odborná příprava.
Všichni mladí lidé do 25 let, kteří přijdou o zaměstnání nebo nenajdou
práci po ukončení studia, by měli do čtyř měsíců obdržet kvalitní nabídku
zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy nebo stáže. Členské státy
by uvedené systémy měly zavést co nejdříve, nejlépe od roku 2014. Rada se dohodla na záruce pro mladé lidi

Přejít nahoru