Sociální faktory při tvorbě hospodářské politiky

EU
usiluje o to, aby v procesu sestavování rozpočtu hrály důležitou
úlohu i sociální ukazatele. To předpokládá vytvoření srovnávacího přehledu
sociální situace jako doplňku ekonomických dat při schvalování vnitrostátních
rozpočtů vládami členských států. Sociální faktory při tvorbě
hospodářské politiky

Přejít nahoru