Zprávy Eurostatu v období 15. února – 3. března 2013

 

 

Míra nezaměstnanosti
v eurozóně v lednu dosáhla 11,9 %. Roční míra inflace v
eurozóně v lednu 2013 klesla na 2 %, za únor se očekává další pokles na
1,8 %. 27 % dětí ve věku do 18 let bylo ohroženo chudobou nebo
sociálním vyloučením. V lednu oproti prosinci vzrostly ceny průmyslových
výrobků o 0,6 %.Zprávy Eurostatu v období 15. února – 3. března 2013

Přejít nahoru