AKTUÁLNÍ OTÁZKY MEZINÁRODNÍCH VZTAHÚ A POZICE ČESKÉ REPUBLIKY

Evropské hnutí v ČR, Nadace Fridrich Ebert
Stiftung a Vysoká škola obchodní v Praze, Spálená 14 pořádají v úterý
3. května 2016 od 14 hodin v aule školy

panelovou diskusi na téma „AKTUÁLNÍ  OTŹKY 
MEZINÁRODNÍCH VZTAHÚ A POZICE ČESKÉ REPUBLIKY“

na které vystoupí pan Jan KAVAN, bývalý ministr
zahraničních věcí a předseda Valného shromáždění OSN a pan Doc. Ing. Milan
Paták, CSc., VŠO, moderuje Ing. Jan Šolta, CSc.

Cílem pořádané debaty studentů se známým politikem
s bohatými zkušenostmi z jednání na vrcholných mezinárodních fórech a
předním pedagogem školy bude seznámit se s reálnými možnostmi malých států
prosadit na těchto fórech své vlastní představy, chránit  zájmy svých obyvatel a zajistit v ostré
mezinárodní konkurenci bazální potřeby státu.

Diskuse pomůže při obtížném hledání nejvýhodnější role
České republiky ve složité realitě současné světové politiky, osvětlí
nejednoduchou vyjednávací pozici ČR v klíčových nadnárodních organizacích
typu OSN, NATO a EU. Pokusí se definovat hlavní faktory určující tuto pozici
státu v mezinárodních vazbách. V každé analýze je nutné přihlížet
k objektivní existenci diferencovaných zájmů velmocí, regionálních
mocností a národních států. Při potřebě uplatnit v komplikované struktuře
mezinárodních vztahů své preferované postoje a dílčí národní zájmy narůstá,
zejména pro menší státy, význam organizování jejich vzájemné kooperace a úloha
rozličných integračních seskupení; ovšem při zachování vzájemně únosné míry
rovnoprávnosti a subsidiarity.

Panelová
diskuse se koná v rámci akcí celoevropského projektu „Evropský den 2016“
ve spolupráci s European Movement International

Přejít nahoru