STRUKTURÁLNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE V REALITĚ ČESKÉ REPUBLIKY

Evropské hnutí v ČR,
Nadace Fridrich Ebert Stiftung a Fakulta ekonomická Západočeské univerzity
v Plzni, Husova 11, pořádají ve středu 4. května 2016 od 13 hodin
v aule fakulty

panelovou diskusi na téma
„STRUKTURÁLNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE V  REALITĚ ČESKÉ  REPUBLIKY“ na které vystoupí paní Ing.
Karla  ŠLECHTOVÁ, ministryně místního
rozvoje ČR a pan Ing. Jiří  Hofman, PhD.,
ZČU. Moderuje pan Ing. Jan Šolta, CSc.

Mezi studenty ZČU zavítá paní
Ing. Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně místního rozvoje ČR, která buse diskutovat o
otázkách evropské politiky koheze a soudržnosti, problematickém čerpání
strukturálních fondů v ČR, o nesnadném úsilí při snižování naší relativní
zaostalosti za průměrem „staré“ vyspělejší Evropy a vůbec o významu našeho
členství v Evropské unii; ale též o potřebě a účelnosti zevrubného studia
evropského integračního procesu na univerzitě, včetně využívání všech
nabízených forem mezinárodní výměny vysokoškolských studentů a pedagogů apod.
Partnerem v  diskusi jí bude pan Jiří Hofman, pedagog ZČU v Plzni.

Zejména osobní
bezprostřednost a vtipná pohotovost vystupování paní ministryně slibuje
vytvořit neformální atmosféru (mj. též díky její důvěrné znalosti místního
prostředí), mimořádně příznivou pro otevřenou výměnu názorů mezi studenty
a referujícími, kdy každá otázka- byť na ožehavé téma – najde srozumitelnou
odpověď.

Panelová diskuse se
konala v rámci akcí celoevropského projektu „Evropský den 2016“ ve
spolupráci s Europen Movement International.

Přejít nahoru