ČESKÁ EKONOMIKA V EVROPĚ – RŮST NEBO STAGNACE?

Evropské hnutí v České republice a Vysoká škola báňská – Technická
univerzita v Ostravě uspořádali panelovou diskusi „ČESKÁ
EKONOMIKA V  EVROPĚ – RŮST NEBO STAGNACE?,
která se konala v úterý dne 25. února 2014 ve 14 hodin v aule VŠB- TUv Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 38A.

Lektoři: Ing. Vladimír  DLOUHÝ,
CSc., býv.ministr hospodářství ČR a Ing. Iva Honová, PhD., VŠB – TU
v Ostravě. Moderoval Ing.Jan Šolta, CSc.

Panelová
diskuse byla zaměřena na zhodnocení vývoje postavení ČR po jejím vstupu
do EU, sféry hospodářské a politické spolupráce,  analýzu
trendů české a světové ekonomiky,  objasnění komplikovaných procesů
rozhodování a dosahování konsensu při řešení problémů vzniklých v průběhu
budování integrace EU.

Akce konala za
podpory České spořitelny, a.s., 
mediální partner byl EurActiv.                                   

Přejít nahoru