EU po Lisabonu – demokratičtější a efektivnější?

EU po Lisabonu – demokratičtější a efektivější?
Téma: Vliv Lisabonské smlouvy na fungování Evropské unie
Datum: 5. října 2011, 17:00 – 19:00

Přejít nahoru