Fotografická soutěž – Evropské hnutí v Dánsku

Evropské hnutí v Dánsku plánuje vydat knihu o zemích, které jsou zapojeny do Evropského hnutí. Kniha bude zaměřena na kulturní, historické a politické  podobnosti a rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Hlavní myšlenkou knihy je, aby  lidé věděli  nejen o tom, jak funguje spolupráce mezi evropskými zeměmi, ale také v čem jsou si jednotlivé země podobné a  v čem se liší.

Velká část knihy bude obrazová. Každá země bude zastoupena 4 fotografiemi. Proto Evropské hnutí v Dánsku vyhlašuje fotografickou soutěž pod názvem „European Kaleidoscope“.

Soutěž je určena pro širokou veřejnost. Podmínkou je zaslat 4 fotografie na následující témata:

1)      moje země

2)      historie mé země

3)      budoucnost mé země

4)      portrét (vlastní, vaší rodiny nebo kohokoliv jiného z vaší země)

Fotografie (300 dpi fotografie) s  krátkým komentářem a  základními informacemi o sobě (jméno, adresu, e-mail,) zašlete na  adresu Evropského hnutí v Dánsku  eubev@eubev.dk nejpozději do 31.1.2009.

Každý, kdo zašle fotografie, má možnost vyhrát cestovní certifikát v hodnotě 700 EUR a podílet se knize.

Nejlepší fotografie budou vybrány porotou a autor obdrží certifikát.

Těšíme se na vaše fotografie a přejeme vám hodně štěstí.

Přejít nahoru