Zborov, slavná legionářská tradice

Evropské hnutí v České republice uspořádalo v Den válečných veteránů 11. listopadu 2008 přednášku s diskusí na téma Zborov, slavná legionářská tradice, která se konala v souvislosti se vznikem republiky a koncem první světové války právě před 90 ti lety.

lektor:

Doc. Vratislav Preclík, místopředseda MDH a viceprezident Masarykovy akademie práce

moderátor:

Mgr. Zdeněk Pokorný, člen předsednictva MDH a bývalý starosta České Lípy

Akci zahájil před 19tou hodinou historik Z. Pokorný úvodem, v němž připomenul význam tohoto dne, kdy právě před 90ti lety skončila první světová válka a hodnoty boje čs. legionářů pro možné nastolení demokracie v tehdejší Evropě. Následovala dvouhodinová přednáška „Bitva u Zborova-slavná legionářská tradice“, v níž V. Preclík nejen rozebral technické a vojenské souvislosti vlastní bitvy u Zborova, ale i politickou činnost T.G. Masaryka, jakožto nejvyššího velitele a organizátora legií, před bitvou a bezprostředně po ní. V závěru zmínil i tři bezprostřední poselství TGM našim legionářům po vítězné bitvě, v nichž Masaryk zdůrazňoval, že Zborovské vítězství představuje první krok ke vzniku našeho demokratického samostatného státu v demokratické a nezávislé Evropě. Následovala diskuse v níž na položené otázky diskutujících odpovídali oba lektoři.

Vybrané diskusní otázky:

– jaké měli legionáři vybavení pro lodní bitvy na Volze, Samarce, Angaře a Bajkalském jezeře

– logistika legií, jak byli zásobováni, vystrojeni a vyzbrojeni  v bitvě u Zborova a na Sibiři

– použití telefonu (bezdrátového) a radiostanice u Zborova, jak byla vojska financována

– použití letadel u Zborova a na Sibiři k ochraně mostů, legionářská letecká škola

– Kyjevský incident a jeho vojenské a politické řešení (Masaryk-zachovat nestranost)

– Masarykův vliv na zásadní otázky mírového programu spojenců

– Úloha čs. kornilovců a kpt. Mejstříka při dobytí Jamnice, pádu Kaluže a Stanislavi

– Masarykovo interview „Večernímu Času“ 19.7.1917 v reakci na krvavý zápas v Petrohradě (16.7.1917, první střílení bolševiků do spořádaných ruských občanů, civilistů)

– legionáři na Českolipsku, tvorba seznamu bojovníků od Zborova, plk. Švec a Ušakov

-Českolipský legionář Sylvestr Knížek a jeho působení na zřízené radiovysílačce na Dálném východě po spojení legionářských vojsk u Olovjané (Masaryk pánem Sibiře, legie známi každému v celém světě), schválení hymny „Kde domov můj“ legionáři 6.8.1917

– Dobytí Kazaně legionářským loďstvem 7.8.1918 a osud carského zlatého pokladu

– Proč Masaryk nesdílel (domělý) Štefánikův názor spojiti se s bílými, proč odmítl Wilson při prvním osobním jednání s Masarykem intervenci

– Který z návrší Zborovského bojiště (Mogila) je v názvu lidové písně „Na tom zborovském vršku“

Po ukončení diskuse kolem 22. hod. se přítomní spontánně odebrali na blízké Českolipské Masarykovo náměstí. U busty T.G. Masaryka na budově radnice, o níž se Z. Pokorný zasloužil ještě jako starosta Č.Lípy v tiché vzpomínce uctili na závěr tento památný den.

Přejít nahoru