České předsednictví v Radě EU a nestátní neziskové organizace

Regionální klub Evropského hnutí v Plzni vás zve na seminář České předsednictví v Radě EU a nestátní neziskové organizace, který se uskuteční v úterý 4. listopadu 2008 od 13:30 hod. ve Smetanově síni Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Cílem setkání je sesznámit účastníky akce s možnostmi zapojení do připravovaných oficiálních akcích, jaká jsou prioritní témata, čeho chceme dosáhnout a co změnit během českého předsednictví.

Program:  

Témata českého předsednictví a akce s participací nestátních neziskových organizací

Přednášející: Bc. Ladislav Krajdl, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Účast je bezplatná.

Akce navazuje na seminář k Lisabonské smlouvě Eurocentra Plzeň.

Pro případné další informace pište na adresu: cnop.plzen@volny.cz.

Přejít nahoru