Generální shromáždění EH v ČR

 

Generální shromáždění Evropského hnutí v ČR se konalo ve čtvrtek 11. května 2009 od 16.00 hod. v zasedací místnosti Zeleného salónku Kolovratského paláce Senátu PČR.

Program jednání Generálního shromáždění EH v ČR:

Zahájení – Edvard Outrata, předseda Evropského hnutí v ČR
Volba mandátové komise, zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Zpráva o činnosti EH v ČR za rok 2008
Zpráva o hospodaření v roce 2008
Plánované aktivity
Návrh rozpočtu
Zpráva revizní komise
Diskuse k předneseným zprávám
Usnesení
Závěr

 

Přejít nahoru