Generální shromáždění Evropského hnutí v ČR

Vážené členky a vážení členové Evropského hnutí v ČR,

dovolte, abych Vás pozval na Generální shromáždění Evropského hnutí v ČR, které koná ve středu 10. června 2015 od 17.00 hodin v místnosti č. 418 v Klubu techniků na Novotného lávce 5, Praha 1 

 

Návrh programu jednání Generálního shromáždění EH v ČR

1) Zahájení – Vladimír Špidla, předseda Evropského hnutí v ČR

2) Volba mandátové komise, zapisovatele, ověřovatelů zápisu

3) Zpráva o činnosti EH v ČR za rok 2014

4) Zpráva o hospodaření v roce 2014

5) Plánované aktivity v roce 2016

6) Návrh rozpočtu na rok 2016

7) Zpráva revizní komise

8) Diskuse k předneseným zprávám

9) Usnesení

10) Závěr

 

Po ukončení jednání Generálního shromáždění se koná neformální kulatý stůl k další činnosti Evropského hnutí v ČR

 

S pozdravem

 

Vladimír Špidla, v.r.

předseda

 

Účast, prosím, potvrďte do 9. června 2015 na e-mail riha@europeanmovement.cz nebo písemně na adresu kanceláře Evropské hnutí v ČR, Revoluční, 110 00 Praha 1 

 

 

Přejít nahoru