NNO a fondy Evropské unie

Místo: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88
Datum: 18.03.2009 08:30 – 16:00

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá odborný seminář NNO a Fondy Evropské unie. Kapacita semináře je omezená.

Témata prezentací:

  •    aktuální situace využívání fondů EU a partnerství v projektech
  •    financování projektů z fondů EU
  •    snižování finančního prahu pro NNO – finanční zdroje pro předfinancování projektů a udržování cash flow
  •    evropský sociální fond v období 2007 – 2013
  •    zlepšování přístupu malých NNO k fondům EU
  •    regionální operační programy a úloha regionální rady pro NNO
  •    poradenství pro přípravu projektů NNO
  •    základní poradenství pro zpracování projektových záměrů zdarma – Eurocentra, Eurofon
  •    poradenství pro přípravu projektů a konzultace pro projektový management – zdarma


Kontakt: hraver@mmr.cz

Zdroj: Euroskop.cz

Přejít nahoru