Přednáška Schumanova Institutu na téma „Evropská obrana“

Ve středu  4. listopadu  2015 se od 15 hodin   se  v Sále Legionářů, hotelu Legie, Sokolská 33, Praha 2  uskutečnila přednáška Schumanova  Institutu na téma „Evropská obrana“.

 Úvodní příspěvek „Francouzské pozemní síly a vytváření Evropského obranného společenství“ přednesla  Mag. Jana Šimková, D.E.S.S., M.B.A., Presidentka Schumanova Instituétu. Vzpomínku a zkušenosti z války v Alžíru a  vývoj Evropské obrany rozvinul pan M. Raymond Metge Croix de la Valeur Militaire, President des Anciens Combattants de France. 

Přejít nahoru