Reforma čerpání fondů EU

Termín: 22.9.2009, 17.00 hod.

Téma: Reforma čerpání peněz z fondů EU

Místo: ČSVTS, Klub techniků (217), Novotného lávka 5, Praha 1

Pořadatel: Fontes Rerum, člen Evropského hnutí v ČR
Podpora
: ČSOB, Equity Brokers
 

 

V úterý 22. září 2009 uspořádalo Evropské hnutí v ČR a družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia FONTES RERUM seminář na téma „Reforma čerpání peněz z fondů EU“. Hlavními řečníky byli Ing. Martin Plachý, nový náměstek Ministerstva pro místní rozvoj, JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., ředitel Úřadu Regionální rady ROP Střední Čechy a Bedřich Štogl, ředitel útvaru EU centrum z Československé obchodní banky. Seminářem, kterého se zúčastnilo více jak 70 osob z veřejného i podnikatelského sektoru, provázel předseda FONTES RERUM Jan Mládek.

Hlavním tématem semináře byla revize čerpání Evropských fondů v ČR s cílem identifikování slabých míst, která se v systému českých operačních programů nacházejí. Všichni řečníci se nezávisle na svých prezentacích shodli, že současné nastavení operačních programů vyžaduje nejen revizi, ale i konkrétní změny.

Dílčí změny svého regionální operačního programu představil ředitel Novotný, který prezentoval nový přístup svého úřadu v oblasti kontroly hospodárnosti a efektivnosti čerpání dotací (např. systém na hodnocení cen v místě obvyklých, ex-ante platby) i prospěšnosti projektů (např. dotazník potřeb pro obce).

Významným tématem semináře byla nutnost realokací prostředků mezi operačními programy. Náměstek Plachý uvedl, že v současné době připravuje v rámci Národního orgánu pro koordinaci materiál k vládnímu projednáí, který bude navrhovat přesměrování prostředků z operačních programů, ve kterých nedochází k výraznému čerpání, do programů efektivnějích, resp. žádanějších. Tento záměr byl rovněž podpořen fakty a čísly ředitele Štogla i ředitele Novotného, kteří uvedli konkrétní příklady úspěšnosti (př. OP LZZ) a neúspěšnosti (př. OP VVI, OP ŽP) v čerpání jednotlivých operačních programů. V diskusním závěru semináře uvedl náměstek Plachý, že nevylučuje možnost, aby byly realokace circa až ve výši 10-15% přesměrovány z tématických operačních programů přímo do ROPů, které jsou ve většině případů již z více jak jedné třetiny vyčerpány.

Evropské hnutí v České republice vítá možnost posílení regionální rozpočtů, které bylo na tomto semináři prezentováno a bude nadále sledovat situaci kolem reformy českých eurofondů.

 

Přejít nahoru