Současná ekonomická a finanční krize a úloha Eura

Téma: Současná ekonomická a finanční krize a úloha Eura
Termín: 5. 11. 2009.
Pořadatel: Evropské hnutí v ČR, Bankovní institut-Vysoká škola, a.s

Bankovní institut-Vysoká škola, a.s. v  Praze uspořádal 5. listopadu 2009 ve spolupráci s Evropským hnutím přednášku o aktuální ekonomické situaci ve světě s názvem  Současná ekonomická a finanční krize a úloha Eura, kterou přednesl hlavní koordinátor  zavedení Eura v ČR Doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc.  z Ministerstva financí ČR.Zevrubně vysvětlil převládající názory na příčiny současné hluboké krize ve světové ekonomice a důsledky z ní vyplývající pro světovou měnovou soustavu. Výrazné oslabování role amerického dolaru vede mj. k nečekanému nárůstu úlohy Eura ve světě.Porovnal dopady krize na jednotlivé státy eurozóny a zejména se věnoval situaci Slovenska v komparaci s Českou republikou.Dále vystoupila Doc.Ing. Hana Pačesová,CSc. z Bankovního institutu-VŠ,která zdůraznila nutnost zásadní reformy mezinárodního měnového systému a poukázala na neustále se  zvětšující  váhu prudce se rozvíjejících ekonomik typu Číny a  Brazilie, resp. Indie,Ruska apod. na světové ekonomice a populaci. Ing. Jan Šolta,CSc. z Bankovního institutu-VŠ se zabýval v souvislosti se vstupováním ČR do eurozóny  náročným plněním tvrdě stanovených  Maastrichtských kriterií v  současných obtížných podmínkách ekonomické krize.Následující dotazy početného publika se věnovaly převážně možným důsledkům odkládaného přijetí Eura pro českou ekonomiku.

Přejít nahoru