Bosna a Hercegovina na cestě do EU


Místo:
Učebna 224 na Katedře politologie a evropských studií UP (Křížkovského 12, Olomouc)
Datum: 31.03.2009
Začátek: 16.00 hodin

Poslední březnový den pořádá Eutis o.p.s. ve spolupráci s Eurocentrem Olomouc, Katedrou politologie a evropských studií UP a EUROPEDIRECT Olomouc besedu s názvem „Bosna a Hercegovina na cestě do EU“. Začátek besedy je v 16 hodin v učebně 224 na Katedře politologie a evropských studií UP (Křížkovského 12, Olomouc).

Studenti a veřejnost budou mít příležitost debatovat s odborníky o politickém systému a současné politické situaci v Bosně a Hercegovině a šířeji o koncepci politiky Evropské unie vůči zemím Balkánu. Pozvání na besedu přijal Pavel Svítil z Ministerstva zahraničních věcí z Odboru jižní a jihovýchodní Evropy, který je vedoucím pracovníkem skupiny pro rozšíření. Dále vystoupí Lukáš Vomlela, interní doktorand na Katedře politologie a evropských studií na UP Olomouc, který se soustavně zabývá problematikou bezpečnosti na Balkáně, a politolog Srdjan Prtina, interní doktorand na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, který tím, že pochází z inkriminovaného regionu, je schopen podat informace tak říkajíc zevnitř.

Debata je otevřena široké veřejnosti a vstup je volný.
Registrace na besedu probíhá na adrese: krsa@euroskop.cz

Pozvánku na akci naleznete zde .

Zdroj: Euroskop.cz

Přejít nahoru