Klubový podvečer MDH a EH: „Masaryk a morálka“

Masarykovo demokratické hnutí a Evropské hnutí vás srdečně zve na klubový podvečer:

Přednáška pana Prof. Dr. Josef  Dolisty, PhD. představí morálku a etiku jako jeden z pilířů Masarykova základního filosofického konceptu ve vztahu k dnešku. I postavu TGM jako vzor vysoké osobní morálky a skromnosti. Tam, kde je popírána osobnost TGM jako symbol morálky a demokracie, převládne strach, jako základ každé diktatury. Uvede souvislosti Masarykova „demokratismu“ a morálky v politice, ve smyslu, že vzrůst mravnosti a morálky je nezbytnou podmínkou rozvoje společnosti. Zmíní „mravní názory“ i názory na morálku v Masarykově knižním díle (Česká otázka, Naše nynější krise, Karel Havlíček, Jan Hus, Moderní člověk a náboženství) i přednáškové činnosti, kde Masaryk přesně věděl, co činí a o čem mluví. Žádná filosofie, ani morálka, nemůže však většině lidí nahradit náboženství. Masarykův vztah k náboženství nelze označit za lhostejný.

Přejít nahoru