Současná světová finanční a hospodářská krize a její řešení v EU

Téma: Současná světová finanční a hospodářská krize a její řešení v EU
Termín: 27. dubna 2009
Místo: Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

V pondělí 27. dubna 2009 pokračoval seriál přednášek o aktuálních problémech EU, který pořádá Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice ve spolupráci s EH v ČR za podpory nadace Fr. Ebert Stiftung. Na přednášce vystoupil předseda Fontes Rerum Jan Mládek na téma  „Současná světová finanční a hospodářská krize a její řešení v EU“. Řečník přiblížil a analyzoval příčiny současné krize a reakci Evropské unie. V odpovědích na četné dotazy účastníků přednášky zazněly možné alternativy budoucího vývoje světové ekonomiky a potenciální východiska z krize, resp. rizika pro českou ekonomiku, diferencované dopady na euro a korunu.

Přejít nahoru