Cyril Svoboda: Dva mandáty v EP budou dobrý výsledek

V pondělí 27. dubna 2009 odpovídal v evropském online chatu ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda na otázky spojené s neformálním zasedáním ministrů pro regionální rozvoj v Mariánských Lázních. Nejzajímavější odpovědi si můžete přečíst níže.

 

 Jak jste spokojen s výsledky schůzky ministrů v Mariánských Lázních?

Já velmi. Podařilo se dosáhnout společného postoje a protože jsme předvedli organizaci neformálního zasedání na špičkové úrovni. Takže jsem si jist, že si každý z účastníků setkání odnesl nejlepší možné dojmy.

Jak odhadujete výsledky KDU-ČSL v následujících volbách do Evropského parlamentu a následně do Poslanecké sněmovny? Nebojíte se, že v některých volbách nepřekročíte hranici 5%?

Nebojím se, že bychom nepřekročili 5% hranici. Budu považovat za velmi dobrý výsledek, kdybychom udrželi dva mandáty v EP. A pokud jde o volby do PČR, zeptejte se mě den po sjezdu.

Neformální jednáni ministrů proběhlo až po pádu vlády – v čem by bylo jiné, kdyby vláda nepadla?

Nepochybně by byla lepší účast zástupců jednotlivých členských zemí, protože by jednali s ministrem, který je a bude ministrem. Takto mluvili s ministrem v demisi a s novým ministrem, který to má dopředu už také spočítané. Nicméně obsahově bylo neformální zasedání mimořádně úspěšné, protože jsme dosáhli jednomyslně společného komuniké, to se zatím v dějinách těchto setkání nestalo.

Mohl byste shrnout jednotné komuniké přijaté na neformálním setkání? Formulace, že komuniké zdůrazňuje „potřebu co nejvíce zjednodušit mechanismy územní soudržnosti,“ mi přijde velmi vágní. O čem jste jednali konkrétně a jaké jsou výsledky?

Komuniké definuje základní politický postoj. Konkrétní postupy budou zakotveny v nové evropské legislativě, jež bude přijata v roce 2011. Základní politický postoj je tedy následující: politika soudržnosti musí zahrnovat všechny členské státy EU. Podpora musí plynout především nejméně rozvinutým regionům a soudržnost si vyžádá významné finanční prostředky.

Jak hodnotíte dosavadní české předsednictví a jak ho hodnotíte vzhledem k pádu vlády? Čeho jsme dosáhli a čeho jsme nedosáhli? Budeme se na české předsednictví zpětně moci dívat jako na český úspěch?

Podle mého názoru především předseda vlády odvedl velký výkon, ale jinak v učebnicích bude zaznamenáno, jenom jako předsednictví, které bylo poškozeno pádem vlády. A jako silný argument pro Lisabonskou smlouvu, abychom měli jednoho předsedu pro Evropskou radu. Nezbývá nám nic jiného než zbytek předsednictví přežít.

Zdroj: Vláda.cz

Přejít nahoru