Východní partnerství

Téma: Eastern Partnership: Towards Civil Society Forum
Místo: různá místa konání podle workshopů, Praha
Termín: 05.05.2009 – 06.05.2009

 Asociace pro mezinárodní otázky zve na mezinárodní konferenci „Eastern Partnership: Towards Civil Society Forum“ u příležitosti summitu Evropské unie k východnímu partnerství. Konference se uskuteční v předvečer summitu, na kterém bude 7. května 2009 v Praze v rámci českého předsednictví přijata politická deklarace ustavující tzv. Východní
partnerství.
Cílem je prohloubit stávající spolupráci Evropské
unie s 6 zeměmi regionu – Běloruskem, Ukrajinou, Moldavskem, Arménií,
Azerbajdžánem a Gruzií. Konference, která získala status oficiální doprovodné akce českého předsednictví, se koná za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Hlavním cílem této expertní konference je zprostředkovat dialog zástupců občanské společnosti členských zemí EU a zemí Východního partnerství o významu, obsahu i praktické implementaci iniciativy a formulovat konkrétní doporučení pro dynamický rozvoj této dimenze Evropské sousedské politiky. Do Prahy bylo pozváno více na 50 zástupců nevládního sektoru ze zemí Východního partnerství a členských států EU i představitelů evropských institucí, celkem bude konference hostit asi 120 účastníků.

Akce je plánována jako dvoudenní. V úterý, 5. května 2009, se uskuteční workshopy, na kterých budou zástupci zemí regionu Východního partnerství finalizovat návrh doporučení pro jeho praktickou realizaci i činnost připravovaného Fóra občanské společnosti Východního partnerství. Ve středu 6. května 2009, proběhne plenární zasedání konference. Na závěr konference proběhne slavností předání vypracovaných doporučení do rukou zástupců předsednictví, ministrů zahraničních věcí a Evropské komise.

Konference je určena pro zástupce občanské společnosti zemí EU a zemí Východního partnerství, představitelé členských států EU, akademickou obec, a zahraniční i domácí odbornou veřejnost.

Program konference včetně místa konání si můžete stáhnout ZDE .
Více informací najdete ZDE .

Přejít nahoru