Bude Brno díky fondům EU centrem evropského výzkumu?

Po čtyřech letech příprav dokončily čtyři vysoké školy v Brně a tři ústavy Akademie věd přípravnou dokumentaci projektu Středoevropského technologického institutu (CEITEC). Projekt počítá se 6,53 miliardami korun z evropských fondů.

„Projekt jsme připravovali více než čtyři roky, v závěrečné fázi se mu věnovalo zhruba sto lidí. Pokud uspějeme, bude Brno nejen univerzitním, ale také jedním z evropských center výzkumu,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala.

Projekt mezi šesti favority na 17 miliard

Ministerstvo školství loni vybralo CEITEC mezi šest velkých vědeckých projektů, které mají největší šanci získat dotaci z evropského programu Věda a výzkum pro inovace. V něj je pro Česko k dispozici celkem asi 17 miliard korun.

Pokud dá vláda a Evropská komise projektu CEITEC zelenou, začnou stavební práce v roce 2011, dokončení se předpokládá v roce 2015. V prvních pěti letech nabídne projekt práci více než 800 špičkovým vědcům.

V CEITEC mají pracovat dlouhodobě úspěšné týmy. Již nyní má projekt nasmlouvanou spolupráci s více než 200 dalšími institucemi a komerčními firmami. Reálné výstupy lze tedy očekávat už v počátečních fázích fungování, řekl ředitel projektu Tomáš Hruda.

Výzkum se zaměří například na biomateriály, kterými bude možné nahradit poškozené tkáně, léčbu rakoviny a robotické systémy, které se využívají při náročných operacích.

Špičkové přístoje pro Brno

Výzkumná střediska vzniknou podle plánů napůl v kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích a v sousedství areálu Vysokého učení technického pod Palackého vrchem v Brně-Králově Poli. Kromě nich se na projektu CEITEC budou podílet také Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a tři brněnské ústavy Akademie věd ČR.

Projekt počítá s nákupem špičkových a nákladných přístrojů. Například plánovaný spektrometr nukleární magnetické rezonance (NMR) 1200 MHz v ceně 200 milionů korun má být jediným svého druhu na světě. Umožní studovat makromolekuly ve stejném prostředí, v jakém se vyskytují v živých organismech, což umožní vývoj nových látek pro léčbu nádorů.

Zdroj: Euroskop

Přejít nahoru