Deficit běžného účtu

Podle prvních odhadů deficit běžného účtu EU27 v prvním čtvrtletí roku 2010 dosáhl 23,4 mld. €, v porovnání s deficitem 50,6 mld. € v prvním čtvrtletí roku 2009. Přebytek zahraničního obchodu EU27 se službami v prvním čtvrtletí 2010 činil 13,2 mld. €, ve srovnání s 13,3 mld. € v prvním čtvrtletí roku 2009.

Přejít nahoru