Diskuse o budoucnosti důchodů

V současné době připadají v EU na jednoho člověka ve věku nad 65 let čtyři osoby v produktivním věku (15–64 let). Do roku 2060 to budou pouze dvě. Pro vlády zemí EU představuje klesající počet osob v produktivním věku dva problémy: méně prostředků do veřejného důchodového systému a více důchodců. Celou situaci ještě ztěžuje hospodářská krize. 73 % Evropanů nyní očekává, že budou mít nižší důchody a že budou muset pracovat déle a více šetřit. 54 % se obává, že se ve stáří ocitnou pod hranicí chudoby. Komise  vydala dokument, ve kterém hledá možnosti, jak důchodové systémy zachovat. Kromě jiného navrhuje, aby lidé zůstávali déle v pracovním procesu a využívali pracovních příležitostí v jiných zemích Evropské unie, aby se na evropském trhu uplatnila pestřejší paleta penzijních systémů a aby byli lidé lépe informováni a snáze se tak mohli rozhodnout, jak si zajistit důchodové příjmy.
 Nová zpráva EU na toto téma uvádí možnosti politických řešení a vyzývá k diskusi.

 Veřejnost se může k otázkám, kterými se dokument zabývá, vyjádřit do 15. listopadu. Další informace o budoucnosti důchodů v EU

Přejít nahoru