EMI má nového generálního sekretáře

Mezinárodní konference Federal Assembly se již tradičně konala v zemi končícího předsednictví, a to v době posledního zasedání Rady EU českého předsednictví 19. – 20. června 2009. Každá členská organizace EMI delegovala na pražské setkání své účastníky.

Sto dvacet členů dorazilo do Prahy ve čtvrtek 18. června 2009. V pátek dopoledne se jednalo od  13 do 17 hodin v Černínském paláci, mezi účastníky byli také zástupci Evropského hnutí v ČR. Páteční setkání v Lichtejnštejnském paláci zahájil předseda Vlády ČR Jan Fischer.
Na setkání a následné číši vína nechyběl ani předseda EMI Pat Cox,
představitelé švédské vlády, které čeká následující předsednický
půlrok. Lichtenštejnský palác zaplnili také delegáti Federal Assembly
EMI, velvyslanci a členové diplomatického sboru v Praze, nově zvolení
poslanci Evropského parlamentu za ČR i představitelié Neziskových
organizací v ČR. V sobotu od 9 do 17 hodin následovala samotná jednání v Černínském paláci.

Na jednání Federal Assembly EMI v Praze byl 20. června 2009 zvolen nový Generální sekretář EMI Diogo Pinto
z Portugalska, který přebírá funkci od 1. července 2009. Jeho zástupcem
je Charles Kleinermann, který již v sekretariátu EMI pracuje pět let.

Témata Federal Assembly a postřehy z této mezinárodní akce přiblíží
na tomto místě již brzy vyslaní účastníci jednání z Evropského hnutí v
ČR.


Přejít nahoru