EU zařazuje vyšší rychlost: směrem k hlubší hospodářské a měnové unii

Společná
měna euro byla často oslavována jako jeden z největších úspěchů Evropské
unie. Hospodářská krize ale ukázala slabá místa, která ohrožují fungování
eurozóny. Bez užší koordinace fiskálních politik členů eurozóny a bez
společného bankovního dohledu je existence měnové unie ohrožena.

EU zařazuje vyšší rychlost: směrem k hlubší hospodářské a
měnové unii

Přejít nahoru