TTIP – Transatlantické obchodní a investiční partnerství: Transparentnost a dostupnost

Mezinárodní evropské hnutí vítá Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) pro jeho pozitivní dopad na evropskou ekonomiku i trh práce, ale ne za každou cenu: šanci na úspěch má TTIP pouze tehdy, pokud budou důkladně a otevřeně uznány a řešeny obavy všech zúčastněných stran. Úspěšný model pro nadcházející kola vyjednávání by proto měl zohledňovat následující skutečnosti:

Zvýšení transparentnosti

Klíčem k dosažení TTIP a z ní plynoucích ekonomických výhod je transparentnost. Zdá se, že Evropská komise si stále více uvědomuje důležitost zapojení zúčastněných stran do vyjednávání, a proto vydala strategii pro veřejné konzultace, zveřejnila svůj mandát k vyjednávání a vyjednala přístup k důvěrným dokumentům TTIP pro všechny poslance Evropského parlamentu. Trvání Evropské komise na důvěrnosti vyjednávacího procesu však stále vede k neshodám s nevládními organizacemi, organizacemi občanské společnosti, poslanci Evropského parlamentu a národními poslanci. Evropská komise by měla ještě více zvýšit transparentnost tím, že:

  • bude sdělovat podrobnější informace o obsahu TTIP do veřejných dokumentů o stavu vyjednávání;
  • bude pravidelně zveřejňovat aktualizované seznamy jak schůzek zúčastněných stran, tak dokumentů k jednání, které jsou v oběhu, a uvádět, komu byl k těmto dokumentům umožněn přístup.

Větší přístupnost pro organizace občanské společnosti a nevládní organizace

Vzhledem k nadměrnému zastoupení obchodních zájmů na straně vyjednávacích týmů USA i EU se zdá, že Evropská komise stále nechápe pojem zúčastněných stran a potřebu skutečně transparentní diskuse. Evropské hnutí proto vyzývá Evropskou komisi:

  • aby pokračovala v pozitivních krocích, které již podnikla v oblasti transparentnosti a zapojení občanů, a dále se zapojila do občanského dialogu a otevřených konzultací v každé fázi vyjednávání;
  • k plnému zapojení poradní skupiny pro TTIP v rozsahu, který by uspokojil očekávání občanské společnosti, a umožnění neomezeného přístupu poradní skupiny k dokumentům;
  • aby vyjednávací týmy zohlednily obavy, které se opakovaně objevují v debatách mezi nevládními organizacemi, organizacemi občanské společnosti, spotřebitelskými skupinami a odborovými organizacemi, a aby zajistily jejich řádné zastoupení u jednacího stolu.

Evropský parlament jako hlídací pes

Evropské hnutí rovněž vybízí Evropský parlament, aby se dále zapojoval do jednání o TTIP a přispíval ke své roli hlídacího psa a dohlížel na proces uznávání obav a zapracovávání příslušných změn. Přístup k dokumentům TTIP, který bude poskytnut všem poslancům Evropského parlamentu, posílí Evropský parlament při plnění této role.

Spotřebitelské a environmentální normy

Evropské hnutí vyzývá Evropskou komisi, aby zajistila, že dohoda bude chránit nejvyšší environmentální a spotřebitelské standardy, které již existují (a je jedno, na které straně Atlantiku), což zahrnuje environmentální standardy; bankovní, výrobkové a potravinářské standardy; pracovní standardy, mzdy a ochranu spotřebitele; datové toky a ochranu údajů; regulaci nových technologií; veřejné zakázky a odkaz na mezinárodní standardy.

Dopad TTIP mimo Evropskou unii

Je třeba vzít v úvahu také dopad TTIP na země mimo Evropskou unii. Lze očekávat, že TTIP bude mít hluboký dopad na ekonomiky evropských kandidátských a potenciálních kandidátských zemí, jakož i na ekonomiky zemí ESVO: buď negativní v důsledku odklonu obchodu, nebo pozitivní, jakožto současných nebo nových členů evropského vnitřního trhu. Vzhledem k tomu, že tyto země u jednacího stolu chybějí, vyzývá Evropské hnutí vyjednávací tým Evropské unie, aby věnoval zvláštní pozornost dopadům TTIP na tyto země a aby jejich názory zahrnul do pozice EU.

Souvislosti

Jednání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) mezi Evropskou unií a Spojenými státy byla zahájena v červenci 2013. Navzdory velkým očekáváním ohledně ekonomických přínosů pro EU i USA se jednání díky nebývalému zájmu veřejnosti a médií stala předmětem obrovského zájmu veřejnosti. Byly vzneseny zásadní námitky proti mechanismu urovnávání sporů mezi investory a státy, jakož i proti důvěrnosti jednání, a zazněly obavy, že EU není dostatečně silná, aby mohla s USA vyjednávat, a že v důsledku toho by TTIP mohlo oslabit standardy EU.

Práce EMI na TTIP

S cílem reagovat na obavy organizací občanské společnosti týkající se jednání o TTIP uspořádalo Evropské mezinárodní hnutí v roce 2014 dva cykly debat o TTIP. Do debat se zapojily různé zúčastněné strany, aby se k TTIP přistupovalo z různých úhlů pohledu, a vytvořilo se tak prostředí pro vyváženou, avšak různorodou diskusi. V lednu 2015 EMI také uspořádalo briefing k TTIP společně s ombudsmankou EU Emily O’Reillyovou, která zahájila veřejné konzultace týkající se transparentnosti jednání o TTIP. Další debatu o TTIP uspořádá EMI 17. března 2016 v Bruselu.

Přejít nahoru