Evropa potřebuje výzkum s výsledky

Nový program s rozpočtem ve výši 80 miliard eur má zaručit, že výsledky vědeckého bádání budou lépe přenášeny do praxe. Program uváděný pod názvem Horizont 2020 spojuje financování všech iniciativ EU pro výzkum a inovace do jediného programu. Toto spojení by mělo usnadnit uvádění vědeckých objevů do praxe, takže občané budou moci využít inovativních výrobků a služeb, které jim zkvalitní život a přinesou více podnikatelských příležitostí.

Přejít nahoru