Evropská komise schválila Česku první programy. Podpoří inovace a ochranu přírody

Evropská komise dala minulý týden zelenou dvěma českým
operačním programům: operačnímu programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (OP PIK), který má v následujících letech podpořit
inovativní a udržitelné podnikání, a operačnímu programu Životní prostředí (OP
ŽP). Ten má podpořit především přechod k nízkouhlíkové ekonomice a šetrnějšímu
využívání přírodních zdrojů. Více

komisařka Corina Creƫu 

  Program OP PIK, jehož řízením je pověřeno
Ministerstvo průmyslu a obchodu, bude disponovat 4,3 miliardami eur z rozpočtu
EU a patří mezi tři největší programy. Program OP ŽP, jehož řízení spadá do
kompetencí Ministerstva životního prostředí, patří naproti tomu mezi středně
velké programy. Na projekty v oblastech, jako je například zvyšování kvality
vody a ovzduší, protipovodňová ochrana nebo snižování energetické náročnosti ve
veřejných budovách bude mít k dispozici 2,6 miliard eur z evropského rozpočtu.

Přejít nahoru