HLAVNÍ OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Komise zveřejní strategii pro jednotný digitální trh

Ve středu 6. května zveřejní komisaři Andrus Ansip a Günther Oettinger novou strategii pro jednotný digitální trh. Mezi hlavní cíle této strategie, kterou Komise představila již na konci března, patří mimo jiné zjednodušení podmínek pro přeshraniční elektronický obchod, modernizace autorského práva či lepší informovanost o daňových režimech v jednotlivých členských zemích. Tato opatření mají zajistit spotřebitelům a podnikům lepší a snadnější přístup ke zboží nabízenému online v jakémkoliv unijním státě. Prioritou je také modernizace digitální infrastruktury či revize současných telekomunikačních a mediálních předpisů na půdě EU. Jednotný digitální trh podle Evropské komise posílí hospodářský růst, umožní Evropanům rozvíjet své digitální dovednosti a zlepší jejich šance na trhu práce. 

 

Festival 11 LET.EU připomene Den Evropy a vstup Česka do EU

 

Od roku 1985 slaví Evropská unie 9. květen jako Den Evropy. Připomíná si tím den, kdy francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman v roce 1950 vystoupil s plánem, který vedl k položení základů mírové spolupráce v poválečné Evropě a vzniku Evropského společenství uhlí a oceli. Při příležitosti oslav Dne Evropy a jedenáctého výročí vstupu České republiky do Evropské unie pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR spolu s Informační kanceláří Evropského parlamentu a Úřadem vlády ČR open air festival 11LET.EU, který se uskuteční tento čtvrtek (7. května) na Střeleckém ostrově v Praze. Program festivalu návštěvníkům nabídne vystoupení populárních skupin J.A.R., Kieslowski a Carnival Youth. Vedle hudební nabídky jsou připraveny i moderované diskuze, informační stánky velvyslanectví a kulturních institutů ostatních členských států EU, které návštěvníkům přiblíží kulturní zvyklosti, včetně kulinářských specialit daných zemí. Další akce proběhnou při této příležitosti i v regionech. 

Českou republiku navštíví komisařka Bieńkowska

Evropská komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbieta Bieńkowska navštíví v úterý 5. května Českou republiku. V polovině tohoto měsíce bude Evropská komise jednotlivým členským státům adresovat hospodářsko-politická doporučení v rámci evropského semestru. Cílem pracovní návštěvy komisařky proto bude diskuze s představiteli vlády, parlamentu a hospodářskými partnery o ekonomických reformách a názorech na fungování jednotného trhu. Komisařka svou návštěvu zahájí setkáním se zástupci českého průmyslu a malých a středních podniků. Dále se komisařka setká s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou, se kterým bude mimo jiné hovořit o aktuálním tématu jednotného digitálního trhu EU, a navštíví také obě komory Parlamentu ČR. Jelikož je Bieńkowska v rámci kolegia komisařů odpovědná za vesmírnou politiku EU, ukončí návštěvu ČR prohlídkou evropské agentury GSA. 

Přejít nahoru