Inovace jsou klíčové pro růst pracovních míst

Více než tři milióny nových pracovních míst může vzniknout do konce desetiletí, pokud se EU vydá na cestu inovace. Alespoň tak to vidí Evropská komise, která zveřejnila materiál s názvem Unie inovací, jenž vybízí například k větší propojení univerzit s byznysem i zlepšení mobility pro vědce. O tom co všechno schází v tomhle směru udělat debatovali poslanci i zástupci vědy na poslední schůzi Výboru pro průmysl. Projekt Unie inovací je jedním z hlavních projektů strategie Evropa 2020. Podle něj EU potřebuje zlepšit  konkurenceschopnost a to například tím, že začne lépe využívat své „mozky“. „Inovace jsou pro budoucnost naší ekonomiky velice důležitě,“ poznamenal během schůze německý lidovec Herbert Reul.Modernizace ekonomiky je navíc nutností i kvůli ztenčujícím se zásobám energetických surovin či vyrovnávaní se s dopady klimatických změn. „Naším cílem je odstranit překážky omezující tvořivost,“ uvedla nizozemská sociálnědemokratická poslankyně Judith A. Merkies, autorka pracovního dokumentu pro jednání Parlamentu.  Školy a byznysPodle poslanců i Evropské komise je potřeba v první řadě překonat zastaralost evropského vysokého školství. Univerzity i výzkumná pracoviště mají totiž mnohdy jen omezené propojení s praxí a o jejich vynálezy či výzkumy není na trhu poptávka. „Když v souvislosti s inovacemi a výzkumem začneme mluvit o „komercionalizaci“, tak to mnohým připadá skoro urážlivé slovo,“ poznamenal český poslanec Evžen Tošenovský ze skupiny Evropských konzervativců a reformistů.  Větší propojení školství a byznysu je však podle Evropské komise i zainteresovaných poslanců do budoucna nutností. „Potřebujeme moderní školství, které se zaměří na aplikovaný výzkum, dnes však v tomhle směru značně zaostáváme,“ říká poslankyně Merkies. Vysoké školy a univerzity by tak podle ní neměli zůstávat závislé pouze na veřejných financích, ale mělo by jim být umožněno například brát si půjčky a investovat.  Podobně tak by EU měla podporovat i větší mobilitu pracovníků ve vědě, zlepšit jejich přístup k finančním programům nebo odstranit přebytečnou byrokracii, která brání uvádět novátorské myšlenky na trh.  Důležité také podle poslanců je, aby si EU jasně stanovila priority a překonala dosavadní roztříštěnost různých inovačních politik. „Problémem je, že přijímáme zákony velice strnulým způsobem a chybí nám flexibilita,“ dodala španělská lidovecká poslankyně Cristina Gutiérrez-Cortines.

Přejít nahoru