Jak udržet zdravé rozpočty?

Odpovědná
rozpočtová politika je devizou pro makroekonomickou stabilitu a prosperitu.
Česká republika pracuje na opatřeních, která by dlouhodobě zajistila
předvídatelnost a udržitelnost rozpočtu. Balíček zákonů, který má nedostatky
rozpočtového rámce odstranit, je nyní v jednání vlády a sněmovny. Jak udržet zdravé rozpočty?

Přejít nahoru