Jednotné evropské číslo

Jednotné celoevropské číslo pro podniky z EU Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci, v níž se podniků, spotřebitelů, telekomunikačních operátorů a veřejných orgánů ptá, zda by považovali za výhodné, kdyby podniky mohly ve všech členských státech EU používat stejné číslo. Tato celoevropská čísla by mohla posílit jednotný trh v EU, jak se uvádí v Digitální agendě pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199MEMO/10/200). Díky nim by podniky z EU mohly své produkty a služby snáze nabízet v přeshraničním měřítku. Spotřebitelům by zase bez ohledu na to, v jakém členském státě se nachází, usnadnila přístup k poprodejním a zákaznickým službám. Konzultace pomůže Komisi posoudit poptávku trhu po celoevropských telefonních číslech pro podniky a případně navrhnout iniciativy k jejich zavedení. Konzultace potrvá do 28. února 2011.

Přejít nahoru