Konzultace o uplatnění pravidel pro státní podpory

Komise zahájila veřejnou konzultaci o uplatňování balíčku o službách obecného hospodářského zájmu (SOHZ), který uvádí podmínky, za nichž je státní financování SOHZ slučitelné s pravidly pro státní podpory EU. Balíček platí od července 2005.

Přejít nahoru