OPEN DAYS: Evropské regiony a města a investiční plány na období 2014–2020

Jak zavést
reformovanou evropskou politiku soudržnosti do praxe tak, aby přispěla
k růstu a tvorbě pracovních míst? Názory na tuto otázku si vymění na 6 000
zástupců evropských měst a regionů, kteří se 6. až 9. října 2014 setkají již na
dvanácté akci OPEN DAYS. Reforma proběhla pod vedením evropského komisaře pro
regionální politiku Johannese Hahna. OPEN DAYS: Evropské regiony a města a investiční
plány na období 2014–2020
. OPEN DAYS: Evropské regiony a města a investiční
plány na období 2014–2020

Přejít nahoru