Aktuality

Vztahy mezi EU a Čínou

Zajištění podpory a dodržování lidských práv, demokracie a právního státu jako základ vztahů mezi EU a Čínou; podpora obchodních vztahů s Čínou zajištěním reciprocity, spravedlivého jednání, transparentnosti a ochrany evropských podniků; v budoucích dohodách s Čínou upřednostňovat strategickou autonomii EU a její politickou, hospodářskou a technologickou suverenitu; prohloubení spolupráce s Čínou v oblasti životního prostředí …

Vztahy mezi EU a Čínou Pokračovat ve čtení »

Evropská zelená dohoda – Green Deal

Evropa stojí před výzvami v oblasti životního prostředí, které budou mít dalekosáhlé důsledky pro naši společnost a ekonomiku. Občané na celém světě se nadále mobilizují a vyzývají vlády a veřejné orgány k ambicióznějším opatřením a silnější mezinárodní spolupráci na všech úrovních, aby řešily naléhavou klimatickou situaci. EU má jedinečnou příležitost využít rostoucího povědomí Evropanů a …

Evropská zelená dohoda – Green Deal Pokračovat ve čtení »

Konference o budoucnosti Evropy

Podněty a doporučení sítě organizací Mezinárodního evropského hnutí Konference o budoucnosti Evropy musí být příležitostí k vytvoření skutečného dialogu mezi občany a institucemi o budoucnosti EU a velkých výzvách naší doby. Po letech, kdy jsme se nacházeli v režimu krizového řízení, musíme provést inventuru a důkladně se zamyslet nad tím, jakou Unii chceme, a společně …

Konference o budoucnosti Evropy Pokračovat ve čtení »

Budoucnost spolupráce EU a Spojeného království v oblasti bezpečnosti a obrany

Vystoupení Spojeného království z Evropské unie přinese pro Spojené království i Evropskou unii zásadní změny v oblasti bezpečnosti a obrany. Do budoucna se oba bloky musí dohodnout na nových opatřeních, která jim umožní posílit spolupráci. Je v zájmu EU zabránit přetržení úzkých vazeb se Spojeným královstvím a zároveň musí chránit své zájmy. V návaznosti na …

Budoucnost spolupráce EU a Spojeného království v oblasti bezpečnosti a obrany Pokračovat ve čtení »

Reakce Evropské unie na COVID-19 #Eurmove

Současná pandemie COVID-19, která je pro Evropskou unii výzvou nebývalého rozsahu, vyžaduje koordinovanou reakci založenou na kolektivní akci a solidaritě. Zásadní je najít rovnováhu mezi ochranou bezpečnosti, zdraví a základních práv občanů a zároveň zajistit účinný a udržitelný plán obnovy hospodářství. Vzhledem k tomu, že pandemie zanechává trvalé následky na společnostech a ekonomikách po celém …

Reakce Evropské unie na COVID-19 #Eurmove Pokračovat ve čtení »

Východní partnerství po roce 2020

U příležitosti nadcházejícího summitu Východního partnerství 2020 hodnotí Mezinárodní evropské hnutí pokrok dosažený v plnění stanovených cílů přijatých na posledním summitu v roce 2017 a zamýšlí se nad politickými cíli, které by měly být základem budoucího Východního partnerství. Evropská politika sousedství (EPS) má pomoci EU podporovat a posilovat stabilitu, bezpečnost, udržitelný rozvoj a spolupráci s …

Východní partnerství po roce 2020 Pokračovat ve čtení »

Posílení občanské participace v Evropské unii

V celé Evropě je důvěra občanů ve vlády a instituce na historickém minimu a téměř polovina občanů EU tvrdí, že není spokojena s fungováním demokracie v EU. Vzhledem k tomu, že v Evropě získávají na síle populistické a nacionalistické strany, jsme přesvědčeni, že podpora účasti občanů na evropském demokratickém procesu se stala zásadnější než kdykoli …

Posílení občanské participace v Evropské unii Pokračovat ve čtení »

Podpora míru, stability a investic na západním Balkáně

Země západního Balkánu a jejich občané se ukázali být pevnými věřícími v evropský projekt. Již léta usilují o vstup do Evropské unie a o provedení reforem, které jim EU nařídila. Na podporu a další pokrok v tomto úsilí je třeba, aby Evropa cítila společnou odpovědnost, aby posílila stabilitu, bezpečnost a spolupráci v regionu, posílila demokracii …

Podpora míru, stability a investic na západním Balkáně Pokračovat ve čtení »

Klubový podvečer MDH a EH: „Masaryk a morálka“

Masarykovo demokratické hnutí a Evropské hnutí vás srdečně zve na klubový podvečer: Přednáška pana Prof. Dr. Josef  Dolisty, PhD. představí morálku a etiku jako jeden z pilířů Masarykova základního filosofického konceptu ve vztahu k dnešku. I postavu TGM jako vzor vysoké osobní morálky a skromnosti. Tam, kde je popírána osobnost TGM jako symbol morálky a …

Klubový podvečer MDH a EH: „Masaryk a morálka“ Pokračovat ve čtení »

Posílení pozice Evropské unie na světové scéně

Evropa je stále v počáteční fázi utváření své společné zahraniční politiky. Současné geopolitické změny a větší podpora občanů, kteří si přejí, aby EU v této oblasti podnikala více kroků, vyžadují, aby blok přehodnotil svou strategii. Lisabonská smlouva nabídla rozhodnější kroky směrem k posílení společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU (Common Foreign and Security Policy), což …

Posílení pozice Evropské unie na světové scéně Pokračovat ve čtení »

Přejít nahoru