Rozhovory představitelů Evropské komise a Ruska

Rozhovory představitelů Evropské komise a Ruska se zaměřily především na energetiku, obchod a novou dohodu o spolupráci. V politice sousedství EU s východními zeměmi hrají pevné politické a hospodářské vztahy s Ruskem zásadní úlohu. Jsou rovněž nezbytnou podmínkou pro zajištění stability regionu. Jednání Evropské komise s představiteli Ruské federace, které se konalo 24. února v Bruselu, bylo jedním z nejdůležitějších setkání v historii vzájemných vztahů.
Ropa a zemní plyn. Rusko je třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem Evropské unie a trhy EU jsou pro Rusko nejčastějším cílem jeho vývozu. Dodávky z Ruska pokrývají třetinu spotřeby surové ropy a asi čtvrtinu spotřeby zemního plynu v EU. Tyto dodávky jsou pro EU velmi důležité, ale nebyly vždy zcela spolehlivé. Z tohoto důvodu Evropa vypracovala svou energetickou strategii , která má zajistit plynulost dodávek, a zároveň se snaží uchránit své občany před dalšími výpadky, podobnými těm z roku 2009. Na schůzce byly podepsány čtyři dohody o energetice, včetně novely předchozí úmluvy, podle které musí Rusko varovat EU v případě, že hrozí riziko přerušení energetických dodávek.

Víc než obchod. Vztahy EU a Ruska se neomezují pouze na obchod a energetiku. Evropská unie poskytla Rusku od roku 1991 finanční pomoc ve výši 2,8 miliardy eur. S postupným rozvojem ruské ekonomiky se EU rozhodla přejít od finanční pomoci ke spolufinancování projektů ze čtyř oblastí:
hospodářství a obchod – sblížit ekonomické a regulační systémy, aby byly více kompatibilní a přilákaly investice a obchodní nabídky
svoboda, bezpečnost a spravedlnost – mimo jiné otázky vnitřních věcí, právního státu a lidských práv v Rusku
vnější bezpečnost – řešení krizových situací, nešíření jaderných zbraní a dalšího zbrojního materiálu, bilaterální a celosvětová spolupráce
výzkum a školství – zejména inovace a kulturní spolupráce

V současné době se spolupráce mezi EU a Ruskem opírá o dohodu z roku 1997. Návrh nové dohody, o němž se právě jedná, by rozšířil předmět spolupráce v oblasti obchodu, investic a energetiky.
Další jednání probíhají ve věci vzájemného bezvízového styku. Evropská unie také podporuje žádost Ruska o členství ve Světové obchodní organizaci.

Přejít nahoru