Seznamte se politickými skupinami v Evropském parlamentu

Evropský
parlament je vysoce politickou institucí, kde se vášnivě diskutuje
o rozdílných názorech na širokou škálu otázek, výdajovými prioritami EU
počínaje, přes právo na soukromí, až po obchodní vztahy. Politické skupiny mají
v tomto střetu idejí nezastupitelnou úlohu. Sdružují totiž podobně
smýšlející poslance z celé EU. Seznamte se politickými skupinami v
Evropském parlamentu

Přejít nahoru